Impacte del Nou Sistema de Contenció de Lloguers a Catalunya

2024
Impacte del Nou Sistema de Contenció de Lloguers a Catalunya

Us resumim els aspectes més rellevants de la nova legislació i el seu impacte en el mercat immobiliari

Impacte del Nou Sistema de Contenció de Lloguers a Catalunya

Us resumim els aspectes més rellevants de la nova legislació i el seu impacte en el mercat immobiliari

Implementació Generalitzada: Des del 16 de març, la majoria dels contractes de lloguer a Catalunya es regeixen per la nova llei d’habitatge que busca controlar els lloguers.

Confusió i Desconeixement: Tant propietaris com inquilins enfronten incertesa sobre com aplicar el nou índex estatal i calcular el preu dels contractes basant-se en acords previs.

Efectes Divergents: La llei ofereix un tracte més flexible a petits propietaris amb incentius fiscals, mentre imposa un sistema més estricte i controvertit a grans tenidors, afectant potencialment la inversió i professionalització del mercat.

Conseqüències i Perspectives: La tendència a la baixa en preus podria reduir l’oferta d’habitatges en lloguer, però s’espera una estabilització de lloguers a curt termini degut a la descoordinació institucional prèvia.

Post basat en la notícia del Diari Expansió:

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2024/04/15/661cf7b4468aeb38158b459c.html

  648
22/04/2024
Cercador de notícies