ESPECIALISTES EN GESTIÓ IMMOBILIARIA INTEGRAL

SOLUCIONS INTEGRALS
EN COMPRA/VENDA

Comprar un immoble és una gran inversió,
què podem fer per tu?

ASSESSORIA PER A COMPRADORS

+info
icona
 • Assessorament financer
 • Servei integral a inversors: rendibilitat i administració
icona
 • Gestió documental i assessorament legal
 • Contracte d'arres i/o compra-venda
 • Acompanyament fins a la finalització del procés en la notaria
icona
 • Gestoria per a la compra sense préstec hipotecari
 • Post-compra
 • Assegurança de llar i comerç
Vendre una propietat a temps pot ser la solució,
com et podem ajudar?

ASSESSORIA PER A VENEDORS

+info
icona
 • Visita del teu immoble
 • Valoració i estudi d'aquest
 • Reportatge fotogràfic personalitzat
icona
 • Informació tècnica
 • Posicionament en el mercat
 • Gestió documental i assessorament legal
 • Gestoria per a la cancel·lació de càrregues registrals
icona
 • Acompanyament fins a la finalització del procés en la notaria
 • Postvenda

SOLUCIONS INTEGRALS
EN LLOGUER

La salut de la teva inversió és una assegurança pel teu futur, et cuidem?

ASSESSORIA PER A ARRENDADORS (Propietaris)

+info
icona
 • Visita del teu immoble
  Valoració i estudi
  Reportatge fotogràfic personalitzat
 • Informació tècnica
 • Posicionament en el mercat
 • Gestió documental i assessorament legal
icona
 • Contracte d'arrendament
 • Registre de fiances
 • Gestió de l'Impost de Transmissions Patrimonials
 • Administració dels seus immobles
icona
 • Assegurana de continent i Responsabilitat Civil
 • Assegurana d'impagaments
És una tasca àrdua,
cerquem el teu espai junts?

ASSESSORIA PER A ARRENDATARIS (Llogaters)

+info
icona
 • Gestió documental i assessorament legal
 • Contracte d'arrendament
icona
 • Registre de fiances.
 • Gestió de l'Impost de Transmissions Patrimonials
icona
 • Assegurança de continent i Responsabilitat Civil
Caminant junts cap al nostre objectiu comú, estalviem el teu temps?

GESTIÓ INTREGRAL DEL LLOGUER

+info
icona
 • Gestió documental i assessorament legal
 • Cobraments i liquidacions
 • Augment de rendes, IPC
icona
 • Renovació i cancelálació de contractes
 • Tramitació de fiances
 • Canvi de nom dels subministraments
icona
 • Control de morositat
 • Incidències i reparacions
 • Resum anual per a la Declaració de Renda

SOLUCIONS ADMINISTRATIVES

El temps és or 
què més necessites?

SERVEIS ADMINISTRATIUS

+info
icona
 • Tramitació de Certificats Energètics i de Cèdules d'habitabilitat
 • Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)
icona
 • Assegurances per a immobles i comunitats
  Agents de Mutua de Propietarios.
 • Assegurances de Defensa Jurídica
  Agents d'ARAG
icona
 • Tramitació i gestió hipotecària i de la compra-venda
 • Col·laboració empresarial amb altres despatxos professionals